Archív

Územný plán obce

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Budúci oprávnený: Slavomír Prada a Beáta Prada
Budúci povinný: Obec Krásnovce
Cena: 0€

Dokument na stiahnutie