Archív

Územný plán obce

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Povinný: Obec Krásnovce
Oprávnený: Ing. René Ondo-Eštok, Bracovce

> Dokument na stiahnutie