Archív

Územný plán obce

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – odberateľ výkonu štatutárneho auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky obce ku 31.12.2021
Vykonávateľ: EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
Objednávateľ: Obec Krásnovce
Hodnota: 500€

Dokument na stiahnutie