Archív

Územný plán obce

Výzva na predloženie ponuky

„Terénne úpravy pri obecnom úrade obce Krásnovce“
Dodávateľ: Verejné obstarávanie
Odberateľ: Obec Krásnovce
Predpokladaná hodnota zákazky: 18 432,56 € bez DPH
Lehota na predloženie ponuky: 28.09.2021 do 10:00 listinne alebo elektronicky

Dokument na stiahnutie
Príloha na stiahnutie