Archív

Územný plán obce

Všeobecne záväzné nariadenie 01/2020

o miestnej dani z nehnuteľnosti

Scan_VZN

Dokument na stiahnutie