Archív

Územný plán obce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – tlačová správa

M_TS_10_KS

Dokument na stiahnutie