Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Kúpno-predajná zmluva parkové lavičky

Kúpno-predajná na parkové lavičky 4 ks 300,- € Mgr- Daniel Hulaj > Zmluva

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. > Zmluva

Dni obce 2017

Jednorázové vystúpenie folklórnej skupiny

Zmluva  na Jednorázové vystúpenie folklórnej skupiny na letných slávnostiach obce 400,- € Mgr. Daniel Hulaj > Zmluva

Zmluva o odstúpení územia

Zmluva o odstúpení územia a majetkoprávnom vysporiadaní obcí Šamudovce, Krásnovce a Lastomír bez náhrady Obce Šamudovce, Krásnovce a Lastomír > Zmluva

Kúpno-predajná zmluva parkové lavičky

Kúpno-predajná na parkové lavičky 5 ks a parkové svietidlá 5ks 735,- € Mgr- Daniel Hulaj > Zmluva