Oznamy

PLÁN zberu separovaného odpadu v roku 2017

  PLÁN zberu separovaného odpadu v roku 2017 v obci Krásnovce   Január 10.1.2017 Február 7.2.2017 Marec 7.3.2017 Apríl 4.4.2017 Máj 9.5.2017 Jún 6.6.2017 Júl 4.7.2017 August 8.8.2017 September 12.9.2017...

LETNÉ DEDINSKÉ SLÁVNOSTI 2016

P O Z V Á N K A   Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Krásnovce Vás srdečne pozýva   LETNÉ DEDINSKÉ SLÁVNOSTI spojené so súťažou vo varení kotlíkového guľášu  ...

Územné rozhodnutie

Povolenie na stavbu Nadzemná optická trasa Michalovce – Krásnovce – Šamudovce Minet Slovakia s.r.o. Rozhodnutie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov ,- € Paulína Ferencová > Žiadost

Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie obce KRÁSNOVCE č. 1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Všeobecne záväzné nariadenie

LETNÉ DEDINSKÉ SLÁVNOSTI

                     P O Z V Á N K A   Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Krásnovce Vás srdečne pozýva   LETNÉ DEDINSKÉ SLÁVNOSTI spojené so súťažou vo varení...