Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Zmluva o poskytovaní architektonických služieb

Zmluva o poskytovaní architektonických služieb pre projekt s názvom Kultúrny dom v obci Krásnovce 4850,00 € H2A|architects s.r.o > Dokument na stiahnutie

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb vo verejnom obstarávaní 100€ mesačne, maximálne 1200€ INITED s.r.o., Gorkého 7, Michalovce > Dokument na stiahnutie

Rozhodnutie o zmene hraníc katastrálnych území

ROZHODNUTIE o zmene hraníc katastrálnych území Lastomír, Šamudovce a Krásnovce Dokument na stiahnutie

Výzva na predkladanie  ponuky

Výzva na predkladanie  ponuky v zadávaní zákazky  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zz. v znení neskorších predpisov na predmet – uskutočnenie stavebných prác s názvom: Kultúrny dom v obci...

Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie ponúk

Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie ponúk Obec Krásnovce, so sídlom Krásnovce, 072 01 ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní...

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.ZŠ 16/2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.ZŠ 16/2017 na podporu záujmového vzdelávania na obdobie druhý polrok 2017 24,8- € ZŠ Krymská 2, Michalovce > Dokument na stiahnutie