Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce Č.p.: ORHZ – MI1 – 193 – 006 /2018               ...

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva (finančný príspevok) 1000, – € NAFTA a.s. > Zmluva na stiahnutie

Návrh záverečného účtu Obce Krásnovce za rok 2017

> Dokument na stiahnutie

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie na opravu a údržbu fasády na kostole v obci Šamudovce 1000, – € Evanjelická cirkev a.v. Pozdišovce, dcérocirkev Šamudovce > Zmluva na stiahnutie

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva – futbalové ihrisko 1, – € ročne Telovýchovná jednota POKROK Krásnovce > Zmluva na stiahnutie

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie prvý polrok 2018 62.- € na žiaka Základná škola Michalovce Krymská 5 > Zmluva na stiahnutie