Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Kúpno-predajná zmluva parkové lavičky

Kúpno-predajná na parkové lavičky 5 ks a parkové svietidlá 5ks 735,- € Mgr- Daniel Hulaj > Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie prvý polrok 2017 62.- € na žiaka Základná škola Michalovce Okružná, Základná škola T.J. Mousona > Zmluva

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Bc. Peter Varga > Zmluva

Zámenná zmluva

Odovzdanie, príjem a výmena nehnuteľností KOAN, spol. s r.o. > Zmluva

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 200.- € mesačne JUDr. Miroslav Hospodár, právnik > Zmluva

Rozpočet – rekapitulácia

Rozpočet – vyhodnotenie roku 2016, rozpočet na 2017, návrh rozpočtu na 2018 a 2019 > Rozpočet