Zmluvy

Kúpno-predajná zmluva – parkové lavičky

Kúpa parkových lavičiek 385,00  € Mgr. Daniel Hulaj Zmluva – parkové lavičky

Zmluva o dielo

Zmluva o pripojenie MŠ ku VK Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva MŠ

Zmluva o dodávke vody

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva VVS

Zmluva o službách

Vypracovanie žiadosti o príspevok formou dotácie  v rámci Environmentálneho fondu 250,00  € EUBICO, s.r.o. Zmluva EUBICO

Zmluva o dielo č.1/2016

Zníženie energetickej náročnosti stávajúcich svietidiel verejného osvetlenia v obci Krásnovce 6625,32  € Ing. Jaroslav Ďurovčík – DELI Zmluva DELI

Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb vo verejnom obstarávaní max. 1200 € INITED s.r.o. Zmluva INITED