Zmluvy

Zmluva o poskytovaní architektonických služieb

Zmluva o poskytovaní architektonických služieb pre projekt s názvom Kultúrny dom v obci Krásnovce 4850,00 € H2A|architects s.r.o > Dokument na stiahnutie

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb vo verejnom obstarávaní 100€ mesačne, maximálne 1200€ INITED s.r.o., Gorkého 7, Michalovce > Dokument na stiahnutie

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.ZŠ 16/2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.ZŠ 16/2017 na podporu záujmového vzdelávania na obdobie druhý polrok 2017 24,8- € ZŠ Krymská 2, Michalovce > Dokument na stiahnutie

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ZŠ Okružná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie druhý polrok 2017 49,6- € ZŠ Okružná 17, Michalovce > Dokument na stiahnutie

Kúpno-predajná zmluva parkové lavičky

Kúpno-predajná na parkové lavičky 4 ks 300,- € Mgr- Daniel Hulaj > Zmluva

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. > Zmluva