Archív

Územný plán obce

Zmluvy


  • Dodatok k Zmluve o spolupráci

    DODATOK č.1 k Zmluve č.01/2012 o spolupráci na projekte spoločný územný plán obce Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce, Šamudovce get Cialis Professional buy metoclopramide online Plné znenie dodatku k dispozícii v prílohe […]

  • Dodatok k Zmluve o úvere č. 22/014/08 zo dňa 06.03.2008

    Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č.22/014/08 Lamisil at low prices Dodatok k Zmluve o úvere č. 22/014/08 zo dňa 06.03.2008 Plné znenie dodatku k dispozícii v prílohe článku […]