Archív

Územný plán obce

Zmluvy


 • Zmluva o vykonávaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

  Zmluva č.1/2014 o vykonávaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby v rozsahu §30a ods.5 zákona č.355/2007 Z.z. Ing. Vladimír Tkáč Suma: 10€ mesačne Premarin 0.625mg Zmluva

 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť   Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Vermox online

 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na školský rok 2014/2015 MESTO MICHALOVCE Celková suma: 172,80 €   Zmluva purchase Viagra

 • Kúpna zmluva M.A.D.D. Fruit

  Kúpna zmluva M.A.D.D. Fruit Dodávka čerstvého ovocia treatment of mania Kúpna zmluva M.A.D.D. Fruit  

 • Poistná zmluva

  Poistná zmluva – DOM smútku UNIQA poisťovňa a.s. Ročné poistné: 138,44 €

 • Nájomná zmluva

  Colchicine online Nájomná zmluva o plochu pod unimobunkou s firmou TuCon a.s. Žilina