Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.ZŠ 16/2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.ZŠ 16/2017 na podporu záujmového vzdelávania na obdobie druhý polrok 2017 24,8- € ZŠ Krymská 2, Michalovce > Dokument na stiahnutie

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ZŠ Okružná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie druhý polrok 2017 49,6- € ZŠ Okružná 17, Michalovce > Dokument na stiahnutie

Kúpno-predajná zmluva parkové lavičky

Kúpno-predajná na parkové lavičky 4 ks 300,- € Mgr- Daniel Hulaj > Zmluva

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. > Zmluva

Jednorázové vystúpenie folklórnej skupiny

Zmluva  na Jednorázové vystúpenie folklórnej skupiny na letných slávnostiach obce 400,- € Mgr. Daniel Hulaj > Zmluva

Zmluva o odstúpení územia

Zmluva o odstúpení územia a majetkoprávnom vysporiadaní obcí Šamudovce, Krásnovce a Lastomír bez náhrady Obce Šamudovce, Krásnovce a Lastomír > Zmluva