Archív

Územný plán obce

Zmluvy


 • Zmluva o poskytovaní architektonických služieb

  SO – 01 Klub dôchodcov + klub mladých obec Krásnovce Poskytovateľ: H2A | architects s.r.o. Odberateľ: Obec Krásnovce Cena: 3 180,00 € Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o dielo

  Zmluva o dielo „Terénne úpravy pri obecnom úrade obce Krásnovce“ Cena s DPH    22 019,36 € s DPH PYROMETAL, s.r.o. Michalovce IČO 44483830 > Dokument na stiahnutie

 • Zmluva pri poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

  Zmluva pri poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu Poskytovateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov Objednávateľ: Obec Krásnovce Hodnota: Viď zmluva Dokument na stiahnutie

 • Zmluva pri poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

  Zmluva pri poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu Poskytovateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov Objednávateľ: Obec Krásnovce Hodnota: Viď zmluva Dokument na stiahnutie

 • Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia

  Dohoda č.21/42/012/9 o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia plnoletých členov domácnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce > Dokument na stiahnutie

 • Dodatok k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu

  Cena za odvoz nádoby na prekládkovú stanicu Žabany Pôvodca: TaZS mesta Michalovce Príjemca: Obec Krásnovce 1ks 1100 lit. nádoba   7,40 €/1 vývoz Dokument na stiahnutie