Archív

Územný plán obce

Zmluvy


 • Zmluva pri poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

  Zmluva pri poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu Poskytovateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov Objednávateľ: Obec Krásnovce Hodnota: Viď zmluva Dokument na stiahnutie

 • Zmluva pri poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

  Zmluva pri poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu Poskytovateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov Objednávateľ: Obec Krásnovce Hodnota: Viď zmluva Dokument na stiahnutie

 • Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia

  Dohoda č.21/42/012/9 o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia plnoletých členov domácnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce > Dokument na stiahnutie

 • Dodatok k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu

  Cena za odvoz nádoby na prekládkovú stanicu Žabany Pôvodca: TaZS mesta Michalovce Príjemca: Obec Krásnovce 1ks 1100 lit. nádoba   7,40 €/1 vývoz Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – „Úprava oddychových zón pri Kultúrnom dome“ Poskytovateľ: Nadácia EPH Príjemca: Obec Krásnovce Príspevok: 1000€ Dokument na stiahnutie

 • Dodatok k zmluve

  Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke – predĺženie výpožičky Požičiavateľ: Slovenská republika – Štatistický úrad SR Vypožičiavateľ: Obec Krásnovce Cena: 0€ Dokument na stiahnutie