Archív

Územný plán obce

Zmluvy


 • Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Dodávateľ: Ing. Marta Podolcová, Michalovce Odberateľ: Obec Krásnovce Cena: 500€ Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o výpožičke

  Zmluva o výpožičke Požičiavateľ: Slovenská republika – Štatistický úrad Vypožičiavateľ: Obec Krásnovce Predmet: koncové zariadenie a SIM karta Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Budúci oprávnený: Slavomír Prada a Beáta Prada Budúci povinný: Obec Krásnovce Cena: 0€ Dokument na stiahnutie

 • Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

  Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny – produkt VÝHODA Zľava vo výške 3% Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice > Dokument na stiahnutie

 • Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – aplikácia

  Dohoda č.20/42/012/2 o pomoci v hmotnej núdzi – aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi do praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce > Dokument na […]

 • Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia

  Dohoda č.20/42/012/10 o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia plnoletých členov domácnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce > Dokument na stiahnutie