Archív

Územný plán obce

Zmluvy


 • Zmluva o poskytnutí služieb

  Zmluva – Zabezpečenie mobilného odberového miesta na diagnostiku COVID-19 Dodávateľ: DZS-M.K.TRANS,s.r.o. Odberateľ: Obec Krásnovce Cena: 4€ za každý odber Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Budúci oprávnený: Ing. Martin Novák a Mgr. Henrieta Nováková Budúci povinný: Obec Krásnovce Cena: 0€ Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o poskytnutí služieb

  Zmluva – Zabezpečenie mobilného odberového miesta na diagnostiku COVID-19 Dodávateľ: DZS-M.K.TRANS,s.r.o. Odberateľ: Obec Krásnovce Cena: 5€ za každý odber Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o dielo

  Zmluva – Príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania Dodávateľ: Paedr. Katarína Hvizdová, Svidník Odberateľ: Obec Krásnovce Cena: 100€ / 3hod Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Dodávateľ: Ing. Marta Podolcová, Michalovce Odberateľ: Obec Krásnovce Cena: 500€ Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o výpožičke

  Zmluva o výpožičke Požičiavateľ: Slovenská republika – Štatistický úrad Vypožičiavateľ: Obec Krásnovce Predmet: koncové zariadenie a SIM karta Dokument na stiahnutie