Archív

Územný plán obce

Zmluvy


 • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

  Finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia Materskej školy Krásnovce“ Poskytovateľ: Nadácia EPH, Bratislava Príjemca: Obec Krásnovce Suma: 1000 € > Dokument na stiahnutie

 • Kúpna zmluva

  Kúpna zmluva  – parcela 1653/9 – ostatná plocha o výmere 376 m2 Predávajúci: Obec Krásnovce Kupujúci: Ján Voroňák a Mgr. Ľubica Voroňáková Cena: 185€ > Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o budúcej zmluve

  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Povinný: Obec Krásnovce Oprávnený: Ing. René Ondo-Eštok, Bracovce > Dokument na stiahnutie

 • Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku

  Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku Náhrada 30€ za jeden monitorovací objekt Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava > Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ZŠ Krymská

  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania za obdobie 1.1.2020 – 30.6.2020 37,20 € ZŠ Krymská 5, Michalovce > Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ZŠ Okružná

  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania za obdobie 1.1.2020 – 30.6.2020 111,60 € ZŠ Okružná 17, Michalovce > Dokument na stiahnutie