Zmluvy

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva o zámene nehnuteľností 0, – € Ing. Anna Trávničková > Zmluva na stiahnutie

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva o zámene nehnuteľností 0, – € Ján PAULO a Beáta PAULOVÁ > Zmluva na stiahnutie

Zmluva o dielo „bezpečnostný projekt“

Zmluva o dielo „bezpečnostný projekt informačných systémov prevádzkovaný objednávateľom“ Cena s DPH    30,00 € mesačne PP PROTECT s.r.o., Michalovce IČO 48039365 > Dokument na stiahnutie

Bezpečnostný projekt IS

Zmluva o dielo na vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov 30, – € mesačne PP PROTECT s.r.o., Michalovce > Zmluva na stiahnutie

Služba o poskytnutí služby č.20/11/2017/SD

Služba o poskytnutí služby č.20/11/2017/SD – Výkon občasného stavebného dozoru na stavbu s názvom: Kultúrny dom v obci Krásnovce – I. etapa odmena 1390,80 € TEKTONIKA s.r.o., Stropkov > Zmluva...

Kúpno-predajná na vianočné ozdoby

Kúpno-predajná na vianočné ozdoby na verejné priestranstvo 12 ks 300,- € Mgr- Daniel Hulaj > Zmluva