Zmluvy

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 200.- € mesačne JUDr. Miroslav Hospodár, právnik > Zmluva

Nájomná zmluva

Najom pozemku na jeho nepoľnohospodárske využitie v areály športového ihriska 40.- € ročne Slovenský pozemkový fond > Zmluva

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby – jednorázové vystúpenie  – spev 230.- € Mikuláš Petrašovský Zmluva – spev

Zmluva o aktualizácii programov

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva 65,00  € TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o aktualizácii programov

Kúpno-predajná zmluva – parkové lavičky

Kúpa parkových lavičiek 385,00  € Mgr. Daniel Hulaj Zmluva – parkové lavičky

Zmluva o dielo

Zmluva o pripojenie MŠ ku VK Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva MŠ