Archív

Územný plán obce

Zmluvy


 • Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

  Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. ZD2020/KE4019 Odberateľ odpadu: ESPIK Group s.r.o. Držiteľ odpadu: Obec Krásnovce Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Budúci oprávnený: Michal Varga, Michalovce Budúci povinný: Obec Krásnovce Cena: 0€ Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o poskytnutí

  Zmluva o poskytnutí – IR ÚPVS Registratúra© (Integračné rozhranie pre komunikáciu s Ústredným portálom verejnej správy) Nadobúdateľ: Obec Krásnovce Poskytovateľ: TOPSET Solutions s.r.o., Stupava, IČO 46919805 Nadobúdacia cena: 312€ Cena […]

 • Nájomná zmluva

  Nájomná zmluva – areál futbalového ihriska, šatňa, tribúna a parkovisko Prenajímateľ: Obec Krásnovce Nájomca: Telovýchovná jednota POKROK Krásnovce Cena: 1€ Dokument na stiahnutie

 • Kúpna zmluva

  Kúpna zmluva  – krovinorez Stihl FS 350 Predávajúci: Košický samosprávny kraj Kupujúci: Obec Krásnovce Cena: 20€ > Dokument na stiahnutie

 • Dodatok č.5 k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu č. 9/2003

  Dodatok č.5 k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu č. 9/2003 Vývozca: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Pôvodca: obec Krásnovce Cena za odvoz nádoby na prekládkovú stanicu Žabany: 1ks […]