Zmluvy

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu – vystúpenie dňa 12.8.2018 o 14,00 180, – € Folklórna skupina Hatalovčan > Zmluva na stiahnutie

Dodatok č.3 k zmluve o úvere č. 22/014/08

Dodatok č.3 k zmluve o úvere č. 22/014/08 Prima banka Slovensko, a.s. > Dodatok na stiahnutie

Zmluva o termínovanom úvere č. 22/013/18

Zmluva o termínovanom úvere č. 22/013/18 Výška úveru 80 000, – € Mesačné splátky 700,- € Prima banka Slovensko, a.s. > Zmluva na stiahnutie

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva (finančný príspevok) 1000, – € NAFTA a.s. > Zmluva na stiahnutie

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie na opravu a údržbu fasády na kostole v obci Šamudovce 1000, – € Evanjelická cirkev a.v. Pozdišovce, dcérocirkev Šamudovce > Zmluva na stiahnutie

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva – futbalové ihrisko 1, – € ročne Telovýchovná jednota POKROK Krásnovce > Zmluva na stiahnutie