Archív

Územný plán obce

Zmluvy


 • Zmluva o poskytnutí

  Zmluva o poskytnutí – IR ÚPVS Registratúra© (Integračné rozhranie pre komunikáciu s Ústredným portálom verejnej správy) Nadobúdateľ: Obec Krásnovce Poskytovateľ: TOPSET Solutions s.r.o., Stupava, IČO 46919805 Nadobúdacia cena: 312€ Cena […]

 • Nájomná zmluva

  Nájomná zmluva – areál futbalového ihriska, šatňa, tribúna a parkovisko Prenajímateľ: Obec Krásnovce Nájomca: Telovýchovná jednota POKROK Krásnovce Cena: 1€ Dokument na stiahnutie

 • Kúpna zmluva

  Kúpna zmluva  – krovinorez Stihl FS 350 Predávajúci: Košický samosprávny kraj Kupujúci: Obec Krásnovce Cena: 20€ > Dokument na stiahnutie

 • Dodatok č.5 k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu č. 9/2003

  Dodatok č.5 k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu č. 9/2003 Vývozca: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Pôvodca: obec Krásnovce Cena za odvoz nádoby na prekládkovú stanicu Žabany: 1ks […]

 • Zmuva o budúcej zmluve

  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (vodovodná prípojka) Budúci povinný: Obec Krásnovce Budúci oprávnený: Milan Osipčák > Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

  Finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia Materskej školy Krásnovce“ Poskytovateľ: Nadácia EPH, Bratislava Príjemca: Obec Krásnovce Suma: 1000 € > Dokument na stiahnutie