Archív

Územný plán obce

Zmluvy


 • Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – aplikácia

  Dohoda č.22/42/012/5 o pomoci v hmotnej núdzi – aplikácia plnoletých členov domácnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce > Dokument na stiahnutie

 • Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia

  Dohoda č.22/42/012/5 o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia plnoletých členov domácnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce > Dokument na stiahnutie

 • Kúpna zmluva

  Kúpa motorového vozidla Renault Trafic Predávajúci: DZS – M.K.TRANS, s.r.o., Michalovce Kupujúci: Obec Krásnovce Hodnota: 120€ Dokument na stiahnutie

 • Zmluva pri poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

  Zmluva pri poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu Poskytovateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov Objednávateľ: Obec Krásnovce Hodnota: Viď zmluva Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok Krásnovce, parc.č. 1791, LV 624 Budúci oprávnený: Mrg. Štefan Kolesár, Michalovce Budúci povinný: Obec Krásnovce > Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

  Kúpnej zmluvy na pozemky Krásnovce, parc.č. 1796, CKN; LV 624 Kupujúci: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice > Dokument na stiahnutie