Archív

Územný plán obce

Zmluvy


 • Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

  Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny – produkt VÝHODA Zľava vo výške 3% Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice > Dokument na stiahnutie

 • Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – aplikácia

  Dohoda č.20/42/012/2 o pomoci v hmotnej núdzi – aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi do praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce > Dokument na […]

 • Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia

  Dohoda č.20/42/012/10 o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia plnoletých členov domácnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce > Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

  Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. ZD2020/KE4019 Odberateľ odpadu: ESPIK Group s.r.o. Držiteľ odpadu: Obec Krásnovce Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Budúci oprávnený: Michal Varga, Michalovce Budúci povinný: Obec Krásnovce Cena: 0€ Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o poskytnutí

  Zmluva o poskytnutí – IR ÚPVS Registratúra© (Integračné rozhranie pre komunikáciu s Ústredným portálom verejnej správy) Nadobúdateľ: Obec Krásnovce Poskytovateľ: TOPSET Solutions s.r.o., Stupava, IČO 46919805 Nadobúdacia cena: 312€ Cena […]