Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ZŠ Okružná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania za obdobie 1.9.2018 – 31.12.2018 24,80- € ZŠ Okružná 17, Michalovce > Dokument na stiahnutie

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ZŠ T.J.Mousona

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie školský rok 2018/2019 74,40 + 111,60 € ZŠ T.J.Mousona, Michalovce > Dokument na stiahnutie

Zmluva o dielo

Dom smútku Krásnovce – výmena otvorových konštrukcií a obnova fasády 13 508,43 € Wellpoint s.r.o. > Zmluva na stiahnutie

Zmluva o kúpe cenných papierov

Odplatný prevod 3674 kusov kmeňových akcií spoločnosti VVS a.s. Košice 12 197,68 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. > Zmluva na stiahnutie

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu – vystúpenie dňa 12.8.2018 o 14,00 180, – € Folklórna skupina Hatalovčan > Zmluva na stiahnutie

Dodatok č.3 k zmluve o úvere č. 22/014/08

Dodatok č.3 k zmluve o úvere č. 22/014/08 Prima banka Slovensko, a.s. > Dodatok na stiahnutie