Archív

Územný plán obce

Zmluvy


 • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Poskytovateľ: Nadácia EPH Príjemca: Obec Krásnovce Hodnota: 1000€ Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu…

  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku Poskytovateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť Objednávateľ: Obec Krásnovce Hodnota: 500€ Dokument na stiahnutie

 • Dodatok k zmluve o pripojení služby sledovanie TV

  Dodatok k zmluve o pripojení služby sledovanie TV Poskytovateľ: Minet Slovakia s.r.o. Objednávateľ: Obec Krásnovce Hodnota: 6,60€ mesačne Dokument na stiahnutie

 • Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – Aktivita č.1

  Dohoda č.21/42/010/23 o pomoci v hmotnej núdzi Vykonávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce > Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o audítorskej činnosti

  Zmluva o audítorskej činnosti Poskytovateľ: EKONAUDIT SERVICES a.s. Objednávateľ: Obec Krásnovce Hodnota: 500€ Dokument na stiahnutie

 • Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

  Dohoda č.21/42/010/23 o pomoci v hmotnej núdzi Vykonávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce > Dokument na stiahnutie