Michalovce
9°
hmla
humidity: 93%
wind: 2m/s NNE
H 10 • L 8
16°
Sat
15°
Sun
15°
Mon
14°
Tue
Weather from OpenWeatherMap

Archív

Kategórie

Územný plán obce

VZN


 • Všeobecne záväzné nariadenie č: 2/2019

  Všeobecne záväzné nariadenie č: 2/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1/2019 Spoločného Územného plánu obcí Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce a Šamudovce pre k.ú. Krásnovce , ktorým sa vymedzujú […]

 • NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia

  NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1/2019 Spoločného Územného plánu obcí Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce a Šamudovce pre k.ú. Krásnovce , ktorým sa vymedzujú záväzné […]

 • Všeobecne záväzné nariadenie

  Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevkov za pobyt v materskej škole, v školskej jedálni > Dokument k stiahnutiu

 • Všeobecne záväzné nariadenie

  Všeobecne záväzné nariadenie obce KRÁSNOVCE č. 1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Všeobecne záväzné nariadenie

 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Krásnovce

   č.1/2013 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Krásnovce, Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom […]

 • Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

  O B E C KRÁSNOVCE Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Krásnovce Návrh VZN: –  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   […]