Archív

Územný plán obce

VZN


 • VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Všeobecne záväzné nariadenie obce KRÁSNOVCE č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dokument na stiahnutie

 • Všeobecne záväzné nariadenie č: 2/2019

  Všeobecne záväzné nariadenie č: 2/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1/2019 Spoločného Územného plánu obcí Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce a Šamudovce pre k.ú. Krásnovce , ktorým sa vymedzujú […]

 • NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia

  NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1/2019 Spoločného Územného plánu obcí Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce a Šamudovce pre k.ú. Krásnovce , ktorým sa vymedzujú záväzné […]

 • Všeobecne záväzné nariadenie

  Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevkov za pobyt v materskej škole, v školskej jedálni > Dokument k stiahnutiu

 • Všeobecne záväzné nariadenie

  Všeobecne záväzné nariadenie obce KRÁSNOVCE č. 1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Všeobecne záväzné nariadenie

 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Krásnovce

   č.1/2013 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Krásnovce, Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom […]