Archív

Územný plán obce

Oznamy


 • Výpis z uznesenia

  Výpis z uznesenia č.4/2019 > Výpis na stiahnutie

 • Výpis z uznesenia č.2/2019 o zámere uzatvoriť kúpnu zmluvu

  Obecné zastupiteľstvo Obce Krásnovce schvaľuje  zámer Obce Krásnovce uzatvoriť Kúpnu zmluvu na predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na kat. úz. Krásnovce. Ďalšie informácie v prílohe

 • Výberové konanie

  Obec Krásnovce vyhlasuje  VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy. Termín podania prihlášky od 1.4.2019 do 23.4.2019 do 15:30 hod Bližšie informácie v prílohe

 • Doručovanie oznámenia

  OBEC KRÁSNOVCE Pre účely volieb Europarlamentu, Obec Krásnovce zverejňuje adresu na Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: email: urad.krasnovce @minet.sk

 • Doručovanie oznámenia

  OBEC KRÁSNOVCE Pre účely volieb prezidenta SR, Obec Krásnovce zverejňuje adresu na Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: email: urad.krasnovce @minet.sk