Archív

Územný plán obce

Oznamy


 • Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie pre voľby

  OZNÁMENIE Obec Krásnovce oznamuje, že zapisovateľkou Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí ktoré sa budú konať 29.10.2022 je: Ľudmila Haraščáková, Obec Krásnovce 131, tel: 0918630991 email: urad.krasnovce@minet.sk

 • Adresa pre doručenie oznámení týkajúcich sa volieb

  OZNÁMENIE Obec KRÁSNOVCE oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí urad.krasnovce@minet.sk a o delegovaní člena a […]

 • Stavebné povolenie

  na stavbu Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce Podávajúci: Mesto Michalovce > Dokument na stiahnutie

 • Oznam o určení počtu obyvateľov

  OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 Obec KRÁSNOVCE podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. […]

 • Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

  OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022 Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o […]

 • Oznam o utvorení volebných obvodov

  OBEC KRÁSNOVCE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 […]