Oznamy

Rozhodnutie o zmene hraníc katastrálnych území

ROZHODNUTIE o zmene hraníc katastrálnych území Lastomír, Šamudovce a Krásnovce Dokument na stiahnutie

Výzva na predkladanie  ponuky

Výzva na predkladanie  ponuky v zadávaní zákazky  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zz. v znení neskorších predpisov na predmet – uskutočnenie stavebných prác s názvom: Kultúrny dom v obci...

Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie ponúk

Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie ponúk Obec Krásnovce, so sídlom Krásnovce, 072 01 ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní...

Dni obce 2017

Rozpočet – rekapitulácia

Rozpočet – vyhodnotenie roku 2016, rozpočet na 2017, návrh rozpočtu na 2018 a 2019 > Rozpočet

Verejná vyhláška

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri „Srnec“ v Trhovištiach dňa 20.12.2016 o 9:00 hod > Vyhláška