Oznamy

Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevkov za pobyt v materskej škole, v školskej jedálni > Dokument k stiahnutiu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Krásnovce

> Dokument na stiahnutie

Rozhodnutie o zmene hraníc katastrálnych území

ROZHODNUTIE o zmene hraníc katastrálnych území Lastomír, Šamudovce a Krásnovce Dokument na stiahnutie

Výzva na predkladanie  ponuky

Výzva na predkladanie  ponuky v zadávaní zákazky  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zz. v znení neskorších predpisov na predmet – uskutočnenie stavebných prác s názvom: Kultúrny dom v obci...

Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie ponúk

Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie ponúk Obec Krásnovce, so sídlom Krásnovce, 072 01 ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní...

Dni obce 2017