Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.NAFTA/29/2016 1000 € Nadácia SPP, Bratislava finančný príspevok na projekt Kultúrne a športové podujatia v obci v roku 2016 Zmluva Nadácia SPP

Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 2016 62 € na jedného žiaka na rok 2016 MESTO MICHALOVCE Zmluva MESTO MICHALOVCE

Obalka

Územné rozhodnutie

Povolenie na stavbu Nadzemná optická trasa Michalovce – Krásnovce – Šamudovce Minet Slovakia s.r.o. Rozhodnutie

Obalka

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov ,- € Paulína Ferencová > Žiadost

Zmluvy

Zmluva o dielo č.Z20167509_Z

Zmluva o dielo 49 989,96 € CSM-STAV s.r.o. Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov – KR Zmluva o dielo

Zmluvy

Zmluva o šírení záznamov

Zmluva o šírení záznamov cez televízne a rozhlasové vysielanie SLOVGRAM Zmluva