Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Zmluvy

Zámenná zmluva

Odovzdanie, príjem a výmena nehnuteľností KOAN, spol. s r.o. > Zmluva

Zmluvy

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 200.- € mesačne JUDr. Miroslav Hospodár, právnik > Zmluva

graf

Rozpočet – rekapitulácia

Rozpočet – vyhodnotenie roku 2016, rozpočet na 2017, návrh rozpočtu na 2018 a 2019 > Rozpočet

Obalka

Verejná vyhláška

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri “Srnec” v Trhovištiach dňa 20.12.2016 o 9:00 hod > Vyhláška

Obalka

PLÁN zberu separovaného odpadu v roku 2017

  PLÁN zberu separovaného odpadu v roku 2017 v obci Krásnovce   Január 10.1.2017 Február 7.2.2017 Marec 7.3.2017 Apríl 4.4.2017 Máj 9.5.2017 Jún 6.6.2017 Júl 4.7.2017 August 8.8.2017 September 12.9.2017...

Zmluvy

Nájomná zmluva

Najom pozemku na jeho nepoľnohospodárske využitie v areály športového ihriska 40.- € ročne Slovenský pozemkový fond > Zmluva