Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Zmluvy

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 350.- € Perfect Consulting s.r.o. Vypracovanie a odovzdanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok >Zmluva o dielo

Obalka

Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie obce KRÁSNOVCE č. 1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady >Všeobecne záväzné nariadenie

Zmluvy

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Prevod vlastníckych práv z dôvodu, že na Predmete kúpy sú postavené čerpacie stanice verejnej kanalizácie >Kúpna zmluva

Zmluvy

Zmluva o zriadení vecného bremena 2

Zmluva o zriadení vecného bremena 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. >Vecné bremeno

celeb

LETNÉ DEDINSKÉ SLÁVNOSTI

                   P O Z V Á N K A   Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Krásnovce Vás srdečne pozýva   LETNÉ DEDINSKÉ SLÁVNOSTI spojené so súťažou vo varení kotlíkového...

Zmluvy

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. >Vecné bremeno