Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Zmluvy

Zmluva o odstúpení územia

Zmluva o odstúpení územia a majetkoprávnom vysporiadaní obcí Šamudovce, Krásnovce a Lastomír bez náhrady Obce Šamudovce, Krásnovce a Lastomír > Zmluva

Obalka

Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce

Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce     Obec Krásnovce vypisuje výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Kandidát na funkciu zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami...

Zmluvy

Kúpno-predajná zmluva parkové lavičky

Kúpno-predajná na parkové lavičky 5 ks a parkové svietidlá 5ks 735,- € Mgr- Daniel Hulaj > Zmluva

Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie prvý polrok 2017 62.- € na žiaka Základná škola Michalovce Okružná, Základná škola T.J. Mousona > Zmluva

Zmluvy

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Bc. Peter Varga > Zmluva

Zmluvy

Zámenná zmluva

Odovzdanie, príjem a výmena nehnuteľností KOAN, spol. s r.o. > Zmluva