Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie na opravu a údržbu fasády na kostole v obci Šamudovce 1000, – € Evanjelická cirkev a.v. Pozdišovce, dcérocirkev Šamudovce > Zmluva na stiahnutie

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva – futbalové ihrisko 1, – € ročne Telovýchovná jednota POKROK Krásnovce > Zmluva na stiahnutie

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie prvý polrok 2018 62.- € na žiaka Základná škola Michalovce Krymská 5 > Zmluva na stiahnutie

Zmluva o dielo KDK – II.etapa – prístavba

Zmluva o dielo na stavebné práce s názvom „Kultúrny dom v obci Krásnovce – II. etapa – prístavba“ Cena s DPH    131 517,62 € PYROMETAL, s.r.o. Michalovce IČO 44483830...

Zmuva o dielo KDK – I.etapa

Zmluva o dielo na stavebné práce s názvom „Kultúrny dom v obci Krásnovce – I. etapa“ Cena s DPH    136 799,44 € PYROMETAL, s.r.o. Michalovce IČO 44483830 > Dokument...

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva o zámene nehnuteľností 0, – € Ing. Anna Trávničková > Zmluva na stiahnutie