Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Zmluvy

Zmluva o dielo č.1/2016

Zníženie energetickej náročnosti stávajúcich svietidiel verejného osvetlenia v obci Krásnovce 6625,32  € Ing. Jaroslav Ďurovčík – DELI Zmluva DELI

Zmluvy

Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb vo verejnom obstarávaní max. 1200 € INITED s.r.o. Zmluva INITED

Zmluvy

Zmluva o elektronickej komunikácii

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 0.- € DÔVERA zdravotná poisťovňa Zmluva Dôvera  

Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.NAFTA/29/2016 1000 € Nadácia SPP, Bratislava finančný príspevok na projekt Kultúrne a športové podujatia v obci v roku 2016 Zmluva Nadácia SPP

Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 2016 62 € na jedného žiaka na rok 2016 MESTO MICHALOVCE Zmluva MESTO MICHALOVCE

Obalka

Územné rozhodnutie

Povolenie na stavbu Nadzemná optická trasa Michalovce – Krásnovce – Šamudovce Minet Slovakia s.r.o. Rozhodnutie