Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ZŠ Okružná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania za obdobie 1.9.2018 – 31.12.2018 24,80- € ZŠ Okružná 17, Michalovce > Dokument na stiahnutie

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce KRÁSNOVCE Obec – KRÁSNOVCE uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene...

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Krásnovciach Obec KRÁSNOVCE   u v e r ej ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z....

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ZŠ T.J.Mousona

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie školský rok 2018/2019 74,40 + 111,60 € ZŠ T.J.Mousona, Michalovce > Dokument na stiahnutie

Zverejnenie mena zapisovateľky

O B E C     K R Á S N O V C E               V súlade  s § 169 ods. 6  zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení...

Zmluva o dielo

Dom smútku Krásnovce – výmena otvorových konštrukcií a obnova fasády 13 508,43 € Wellpoint s.r.o. > Zmluva na stiahnutie