Krásnovce

Archív

Územný plán obce

Oznamy

Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné" > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
"Terénne úpravy pri obecnom úrade obce Krásnovce" Dodávateľ: Verejné obstarávanie Odberateľ: Obec Krásnovce Predpokladaná hodnota zákazky: 18 432,56 € bez ...
Čítať Viac
o určení spádovej materskej školy > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
Záverečný účet Obce Krásnovce za rok 2020 > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
Záznam komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných funkcionárov > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
Záverečný účet Obce Krásnovce za rok 2020 - návrh > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
Oznamujeme vám že na základe odporúčania regionálneho hygienika zostáva Materská škola Krásnovce aj naďalej ZATVORENÁ ...
Čítať Viac