Krásnovce

Archív

Územný plán obce

Oznamy

začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné" > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
"Terénne úpravy pri obecnom úrade obce Krásnovce" Dodávateľ: Verejné obstarávanie Odberateľ: Obec Krásnovce Predpokladaná hodnota zákazky: 18 432,56 € bez ...
Čítať Viac
o určení spádovej materskej školy > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
Záverečný účet Obce Krásnovce za rok 2020 > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
Záznam komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných funkcionárov > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
Záverečný účet Obce Krásnovce za rok 2020 - návrh > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
Oznamujeme vám že na základe odporúčania regionálneho hygienika zostáva Materská škola Krásnovce aj naďalej ZATVORENÁ ...
Čítať Viac
Dokument na stiahnutie Dokument na stiahnutie Dokument na stiahnutie Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac