Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Zmluvy

Dohoda o vykonaní prác (TuCon)

Dohoda o zaasfaltovaní vyrezaných ulíc TuCon, a.s. Cena: 2000€ >Dohoda o zaasfaltovaní

Obalka

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DOMU SMÚTKU a CINTORÍNSKY PORIADOK v obci Krásnovce

    PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  DOMU SMÚTKU a CINTORÍNSKY  PORIADOK v obci Krásnovce  

graf

Záverečný účet Obce Krásnovce za rok 2014

Záverečný účet Obce Krásnovce   za rok 2014    

Zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb (INITED)

ZMLUVA o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov INITED s.r.o. J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava mesačne...

Zmluvy

Potvrdenie Objednávky produktu Výhoda

Potvrdenie Objednávky produktu Výhoda k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100307423 Východoslovenská energetika a.s. > Podtvrdenie objednávky

Zmluvy

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom, a.s. Mesačná platba: 19,99€ > Zmluva