Krásnovce

Archív

Územný plán obce

Oznamy

OZNÁMENIE Obec Krásnovce oznamuje, že zapisovateľkou Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí ktoré sa budú konať 29.10.2022 ...
Čítať Viac
OZNÁMENIE Obec KRÁSNOVCE oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby ...
Čítať Viac
na stavbu Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce Podávajúci: Mesto Michalovce > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 Obec KRÁSNOVCE podľa § 171 ods ...
Čítať Viac
OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022 Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach podľa § 11 ...
Čítať Viac
OBEC KRÁSNOVCE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 ...
Čítať Viac
Príloha č.2 k vyhláške č.366/2015 Z.z. Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
Obec Krásnovce zastúpená starostom obce týmto oznamuje, že v roku 2021 bol vývoz separovaného odpadu z obce vo výške 63,02% ...
Čítať Viac
Záverečný účet Obce Krásnovce za rok 2021 > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac