Krásnovce

Archív

Územný plán obce

Oznamy

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Krásnovce Miesto testovania: Kultúrny dom Dátum testovania:  sobota 07.11.2020 a nedeľa 08.11.2020 Čas testovania: 08:00  hod – ...
Čítať Viac
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Krásnovce Miesto testovania: Kultúrny dom Dátum testovania:  sobota 31.10.2020 a nedeľa 1.11.2020 Čas testovania: 08:00  hod – ...
Čítať Viac
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedené formou verejnej vyhlášky Požadovaný ...
Čítať Viac
Záverečný účet Obce Krásnovce za rok 2019 - návrh > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
Schválenie zámeru uzatvoriť Kúpnu zmluvu na predaj nehnuteľnosti Cena vo výške určenej znaleckým posudkom - 1,41€ Mgr.Ľubica Voroňáková a Ján ...
Čítať Viac
OZNÁMENIE FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi Titul, meno, priezvisko: MVDr. Tibor ...
Čítať Viac