Krásnovce

Archív

Územný plán obce

Oznamy

Príloha č.2 k vyhláške č.366/2015 Z.z. Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
Obec Krásnovce zastúpená starostom obce týmto oznamuje, že v roku 2021 bol vývoz separovaného odpadu z obce vo výške 63,02% ...
Čítať Viac
Záverečný účet Obce Krásnovce za rok 2021 > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
P L Á N zberu separovaného odpadu v roku 2022 v obci Krásnovce Dňa: 18.1.2022 15.2.2022 15.3.2022 12.4.2022 10.5.2022 7.6.2022 ...
Čítať Viac
Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné" > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
"Terénne úpravy pri obecnom úrade obce Krásnovce" Dodávateľ: Verejné obstarávanie Odberateľ: Obec Krásnovce Predpokladaná hodnota zákazky: 18 432,56 € bez ...
Čítať Viac