Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Obalka

Územné rozhodnutie

Povolenie na stavbu Nadzemná optická trasa Michalovce – Krásnovce – Šamudovce Minet Slovakia s.r.o. Rozhodnutie

Obalka

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov ,- € Paulína Ferencová > Žiadost

Zmluvy

Zmluva o dielo č.Z20167509_Z

Zmluva o dielo 49 989,96 € CSM-STAV s.r.o. Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov – KR Zmluva o dielo

Zmluvy

Zmluva o šírení záznamov

Zmluva o šírení záznamov cez televízne a rozhlasové vysielanie SLOVGRAM Zmluva

Zmluvy

Zmluva o dielo č.2/2016

Zmluva o dielo 1 250.- € RAPPRO SK  s.r.o. Vypracovanie projektovej dokumentácie: Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Krásnovce >Zmluva o dielo

Zmluvy

Zmluva o aktualizácii programov

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva Cena 78.- € TOPSET Solutions  s.r.o. >Zmluva o aktualizácii